Kreisā mala
Labā mala
Uzņemšanas rezultāti 2017. /2018. studiju gadā
Zināmi Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas rezultāti bakalaura, maģistra un doktora programmu reflektantiem. Aicinām reflektantus paturēt prātā savu reģistrācijas numuru, jo rezultāti publicēti izmantojot tieši šo numuru (personas dati sarakstos nav redzami). Apsveicam topošos studentus ar labajiem rezultātiem iestājpārbaudījumos! Tie, kuri nav izturējuši konkursu, nebēdājiet - esat guvuši lielu pieredzi iestājpārbaudījumos un pēc gada droši varat mēģināt vēlreiz, un šoreiz - ar panākumiem!
Ja reģistrācijas numurs ir piemirsts vai nozaudēts, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, to var uzzināt Studiju daļā 9. telpā, kā arī noskaidrot interesējošos jautājumus par uzņemšanas rezultātiem un studijām (kontakti - klikšķināt šeit). Savukārt maģistra programmas reflektanti aicināti sazināties ar Maģistra programmas vadītāju Antru Priedi-Krievkalni (kontakti - klikšķināt šeit) un Doktorantūras sekretāri - asoc. prof., mākslas doktori Lailu Bremšu (kontakti - klikšķināt šeit). Studiju līgumu slēgšana gaidāma jau drīzumā – 2017. gada 27. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 15.00 un no 15.30 līdz 18.00 un 28. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 15.00. Tuvojoties jaunajam studiju gadam, mājas lapas sadaļā „Studentiem” pie „Studiju jaunumiem” tiks publicēts lekciju saraksti visu programmu studentiem.
 
Uzņemšanas rezultāti bakalaura studiju programmā (PDF dokumenti):

Uzņemšanas rezultāti maģistra studiju programmā - publicēti tikai uzņemto studentu reģistrācijas numuri (PDF dokumenti):

Iestājeksāmenu rezultāti doktora studiju programmā - publicēti tikai uzņemto studentu reģistrācijas numuri (PDF dokumenti):