Kreisā mala
Labā mala
Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana par studijām bakalaura programmā
UZŅEMŠANAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
2017. gada 25. jūlijā plkst. 14.00 LMA pie ziņojumu dēļa un plkst. 14.00 šeit, LMA mājaslapā.
Reflektantiem, kuri būs izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem  LMA BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ „MĀKSLA”, obligāti jānoslēdz STUDIJU LĪGUMS !
Studiju līgumu slēgšana
Studiju daļā (9. telpā):
2017. gada 27. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 15.00 un no plkst. 15.30 līdz 18.00
2017. gada 28. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 12.30 un no plkst.  13.00 līdz 15.00
Slēdzot Studiju līgumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas identifikācijas karte)!

Iestājpārbaudījumu darbus varēs saņemt atpakaļ Akadēmijas aulā:
27. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 18.00
28. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 16.00
Neizņemtie darbi netiks saglabāti!

Savukārt tie reflektanti, kuri nebūs izturējuši konkursu studijām LMA bakalaura programmā iesniegtos dokumentus varēs saņemt atpakaļ 27. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 18.00 un 28. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 Akadēmijas aulā!
Neizņemtie dokumenti netiks saglabāti!