Kreisā mala
Labā mala
2017./2018. studiju gada 2.semestra sesijas plāns
2017./2018. studiju gada 2.semestra sesijas plāns Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra programmās studējošajiem. Sekojiet līdzi papildinājumiem, izmaiņām un precizējumiem sesijas plāna projektā! 
1) Sesijas plāna projekts Glezniecības, Grafikas, Tēlniecības, Stikla mākslas, Tekstilmākslas, Keramikas, Restaurācijas, Funkcionālā dizaina, Metāla dizaina, Vides mākslas, Modes mākslas, Scenogrāfijas un Vizuālās komunikācijas un KAS apakšnozaru studentiem:
2) Sesijas plāns maģistrantūras studentiem: