Kreisā mala
Labā mala
Mākslas zinātnes nodaļa aicina pieteikt tēmas 7. zinātniskajai konferencei!
2018. gada 6. decembrī Latvijas Mākslas akadēmijā notiks maģistrantu 7. zinātniskā „Aktuālo pētījumu konference”, kuru organizē LMA Mākslas zinātnes nodaļa. Pieteiktajai tēmai jāsasaucas ar izstrādājamo maģistra darbu un jābūt saskaņotai ar maģistra darba vadītāju. Savus aktuālos pētījumus prezentēt tiek aicināti visu apakšnodaļu studenti. 
Referātu tēmas un īsu izklāstu (ap 300 vārdi) maģistrantiem jāsūta uz e-pastu inese.sirica@lma.lv līdz 2018. gada 16. novembrim. Dalības apstiprināšanas gadījumā referātu tēzes (2000 zīmes) jāiesniedz līdz 2018. gada 26. novembrim. Konferences ietvaros tiks izdots referāta tēžu apkopojums. 
Papildus informācija:

Inese Sirica
LMA Mākslas zinātnes nodaļas izglītības metodiķe
inese.sirica@lma.lv